Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
Màn Ghép Dạng Cuộn
Màng ghép dạng cuộn 1 Màng ghép dạng cuộn 1

Mẫu bao bì dạng cuộn đóng gói tự động được in chất lượng cao, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt phù hợp cho máy đóng gói chất lượng cao

Màng ghép dạng cuộn 2 Màng ghép dạng cuộn 2

Mẫu bao bì dạng cuộn đóng gói tự động được in chất lượng cao, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt phù hợp cho máy đóng gói chất lượng cao

Màng ghép dạng cuộn 3 Màng ghép dạng cuộn 3

Mẫu bao bì dạng cuộn đóng gói tự động được in chất lượng cao, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt phù hợp cho máy đóng gói chất lượng cao

Màng ghép dạng cuộn 4 Màng ghép dạng cuộn 4

Mẫu bao bì dạng cuộn đóng gói tự động được in chất lượng cao, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt phù hợp cho máy đóng gói chất lượng cao

Màng ghép dạng cuộn 5 Màng ghép dạng cuộn 5

Mẫu bao bì dạng cuộn đóng gói tự động được in chất lượng cao, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt phù hợp cho máy đóng gói chất lượng cao

Màng ghép dạng cuộn 6 Màng ghép dạng cuộn 6

Mẫu bao bì dạng cuộn đóng gói tự động được in chất lượng cao, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt phù hợp cho máy đóng gói chất lượng cao

Màng ghép dạng cuộn 7 Màng ghép dạng cuộn 7

Mẫu bao bì dạng cuộn đóng gói tự động được in chất lượng cao, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt phù hợp cho máy đóng gói chất lượng cao