Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
Cách Quản Lý Công Ty
 HỌC CÁCH QUẢN LÝ CÔNG TY CÙNG PHÁT THÀNH NHÉ
Trong quá trình quản lí bạn sẽ nhận thấy những ưu, khuyết điểm của bản thân.Quản lí công ty đòi hỏi phải có  kiến thức, năng lực, kĩ năng tổ chức và sự khéo léo. Để quản lí hiệu quả một công ty cần có được thông tin về tuyển dụng và quản lí nhân viên, ngân sách, tiếp thị, thuế, luật lao động.Dưới đây là một vài chiến lược để quản lí  thành công một công ty:
 • Lên chiến lược phát triển công ty.
Hãy suy nghĩ về mục tiêu cuối cùng của sản phẩm hay dịch vụ của công ty. Tầm nhìn tổng thể về việc sẽ tạo             ra một cái gì mới, cải thiện đời sống công nhân, phải biết đặt mục tiêu cao hơn là chỉ chăm chăm vào lợi                   nhuận
 • Phân tích ngân sách của công ty
Đánh giá tình hình tài chính của công ty, việc phát triển sản phẩm mới cần đến nguồn nhân lực và cả tài                    chính của công ty. Đâu là tiền trả cho nhân công, vật liệu, tiếp thị rồi cả khoản tiền dành cho những trường                 hợp khẩn cấp
 • Đưa ra quyết định về những nỗ lực tiếp thị
  Hoạt động tiếp thị tại các công ty lớn thường do một bộ phận hoặc nhóm người đảm nhiệm còn với các doanh nghiệp nhỏ thì bạn có thể chịu trách nhiệm giám sát và đốc thúc nhân viên, theo dõi tiến độ thường xuyên
 • Thuê và quản lí nhân viên
  • Đăng thông báo tuyển dụng trên báo, qua truyền miệng hoặc bất cứ phương pháp gì và để nhân viên cấp dưới lọc bớt vòng hồ sơ
  • Phỏng vấn các nhân viên tiền năng, tạo môi trường chuyên nghiệp qua cách ăn mặc, câu hỏi phỏng vấn
  • Tham khảo luật lao động để biết cách đãi ngộ với nhân viên
  • Quyết định cách quản lí của riêng bạn. Trao đổi cách làm việc của bạn với nhân viên để cả hai bên cùng cố gắng làm việc thật tốt và để vừa lòng tất cả mọi người
  • Tạo môi trường làm việc nghiêm túc nhưng cởi mở, thân thiện, cho phép nhân viên trình bày khó khăn, đề cao tiếng nói của nhân viên. Giải quyết xung đột bằng cách lắng nghe, đặt câu hỏi, thể hiện tính khách quan trong cách cư xử
 • Đánh giá cao tiến độ công ty
  Đánh giá cao tiến độ công ty thông qua các cuộc họp hàng tuần,hàngtháng, hàng quý, khen thưởng, khuyến khích những bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ Tham gia các khóa học quản lí kinh doanh
  Ngoài việc phát huy thế mạnh thì còn phải biết khắc phục nhược điểm nên tham gia một khóa học quản lí kinh doanh để nâng cao kiến thức, kĩ năng cho bản thân