Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
Bao Bì Hóa Mỹ Phẩm
Bao bì hóa mỹ phẩm 5 Bao bì hóa mỹ phẩm 5

Bao bì được in chất lượng cao, độ bám dính mép dán tốt, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt, bao bì phù hợp cho các máy đóng gói tốc độ cao.

Bao bì hóa mỹ phẩm 4 Bao bì hóa mỹ phẩm 4

Bao bì được in chất lượng cao, độ bám dính mép dán tốt, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt, bao bì phù hợp cho các máy đóng gói tốc độ cao.

Bao bì hóa mỹ phẩm 3 Bao bì hóa mỹ phẩm 3

Bao bì được in chất lượng cao, độ bám dính mép dán tốt, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt, bao bì phù hợp cho các máy đóng gói tốc độ cao.

Bao bì hóa mỹ phẩm 2 Bao bì hóa mỹ phẩm 2

Bao bì được in chất lượng cao, độ bám dính mép dán tốt, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt, bao bì phù hợp cho các máy đóng gói tốc độ cao.

Bao bì hóa mỹ phẩm 1 Bao bì hóa mỹ phẩm 1

Bao bì được in chất lượng cao, độ bám dính mép dán tốt, khả năng chống thấm của bao bì rất tốt, bao bì phù hợp cho các máy đóng gói tốc độ cao.