Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
Bao Bì Bánh Kẹo
Bao bì bánh kẹo 7 Bao bì bánh kẹo 7

- Bao bì được in chất lượng cao, đường hàn và độ bám dính giữa các màng tốt. - Nguyên vật liệu sử dụng cho bao bì đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực - Bao bì đuợc sản xuất trong môi truờng đảm bảo tính vệ sinh, an toàn thực phẩm.    - Sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm.